Tilliten och rädslan

Detta är en samling artiklar och uppgifter om den svenska migrationspolitiken och dess konsekvenser som publicerades i anslutning till en installation i Vamlingbo kyrka sommaren 2018. Den är indelad i fyra sektioner:

Händelser

Vittnesbörd från asylsökande, volontärer och organisationer

Debattartiklar

Migrationens ekonomi

 

Läs mer om projektet på kontaktsidan.